IBA TERAZ

DOPRAVA ZADARMO

NA MODERNÚ KOLEKCIU

 

Ochrana osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú, ako spoločnosť Domator24 Sp. z o.o. (skôr Domator24.com Pawel Nowak) so sídlom v ul. Dekoracyjna 8, 65-155 Zielona Góra nakladá s osobnými údajmi, ktoré zbiera on-line od užívateľov internetového obchodu Jan Nowak, na doméne jannowak.sk(ďalej len Internetový Obchod) a spracováva ich prostredníctvom webovej stránky www.jannowak.sk (ďalej len webová stránka). Společnost Domator24 Sp. z o.o. (skôr Domator24.com Pawel Nowak) predsavzala všetky potrebné a primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a dôvernosť vašich osobných údajov a systematicky analyzuje a upravuje tieto činnosti, podľa právnej zmien alebo nových technologických riešení.

Aké informácie shromažďujeme automatický pri návšteve webových stránok internetového obchodu Jannowak.sk?

Pokiaľ na našich webových stránkach nevyplníte formulár objednávky alebo nás priamo nekontaktuje e-mailom, identifikačné údaje o Vašej osobe tj. Meno, adresa, telefónne číslo, a pod. Nezhromažďujeme. Pri návšteve našich webových stránok však automaticky zhromažďujeme určité neosobné informácie uvedené v súboroch cookies prehliadača použitím dostupných internetových technológiu vrátane "session cookies", "trvalých cookies" a "webových majákov". Cookies sú malé textové súbory, ktoré webová stránka umiestni do cookie súboru Vášho webového prehliadača a ktoré umožnia webovej stránke zapamätať si informácie o Vás a Vašich voľbách. Cookies sú používané, aby zlepšovať webové stránky tak, aby Vám poskytovali iba najlepšie informácie a služby počas návštevy v internetovým obchode a nakupovanie np. pre uloženie vykonaných Vami nákupov. Internetový obchod www.jannowak.sk využíva 2 typy súborov cookies: Session cookies, ktoré sú po ukončení užívania webových stránok automaticky vymazané z pamäte zariadenia a Trvalé súbory cookies, ktoré sú ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača a zostávajú tam po určitú dobu alebo kým nie sú zmazané užívateľom. Keď sa neskôr vrátite na rovnaký web, prehliadač pošle uloženú cookie späť a server tak získa všetky informácie, ktoré si u vás predtým uložil na počítač, ako je heslo alebo prihlasovacie meno. Tým je používanie webových stránok rýchlejšie a jednoduchšie. Kedykoľvek môžete cookies obmedziť, zablokovať alebo vymazať. Možno k tomu použiť Váš prehliadač. V prípade problémov, odporúčame použiť funkciu pomocníka vo Vašom prehliadači. Cookies externých subjektov / tretích strán / reklamných sietí - umožňujú prispôsobiť zobrazenie a obsah webovej stránky preferenciám užívateľa počas jeho nákupu v obchode (Google Analytycs, Google Adwords, AdPilot). Okrem súboru cookies internetový obchod zhromažďuje údaje zaznamenávané v protokoloch webového servera. Protokolovacie súbory obsahujú oi: IP adresu (internetovú protokolovaciu adresu) prístupového počítača, typ prehliadača, názov načítané stránky, dátum a čas načítanie, URL stránky, z ktorej ste prešli na načítanú stránku, množstvo prenesených dát, stavové hlásenie, či bolo načítanie úspešné, session Cookies; Niektoré podstránky môžu obsahovať navyše elektronické obrázky známe ako webové majáky (web beacons). Okrem vyššie uvedených informáciu (IP adresa a pod.) Webové majáky nám tiež poskytujú viac informácií o e-mailoch, ktoré odosielame (o tom, či ste prijali, otvorili alebo využili e-mail, ktorý ste sa od nás rozhodli prijať), pomáhajú určiť kľúčové slová vyhľadávania, podľa ktorých sa návštevníci dostanú na našu webovú stránku, a názvy domén webových stránok, ktoré na nás odkazujú. Tieto údaje využívame anonymne len na štatistické účely a na vyhodnotenie účinnosti našich reklám a nášho webu Tieto informácie budú ukladané a používané za účelom zhromažďovania všeobecných a anonymných statických údajov prostredníctvom analytických nástrojov. Internetový obchod prevádzkovaný predávajúcim pod doménou www.jannowak.sk využíva službu Google Analytics. Táto aplikácia zaisťuje, že nebude vytvorené žiadne spojenie s vyššie uvedenými cookies. Spoločnosť Google nás zaväzuje k uverejnenie nasledujúceho vyhlásenia:

Tieto webové stránky používajú aplikáciu Google Analytics, službu webovej analýzy spoločnosti Google Inc. ( "Google"). Google Analytics používa tzv. "Cookies", textové súbory, ktoré sa ukladajú do pamäte Vášho počítača a ktoré umožňujú analýzu Vášho využitia daných webových stránok. Informácie vygenerované súborom cookie o Vašom využitie týchto stránok sú spravidla prenesené na server Google v USA a tam uložené. Aktiváciou anonymizácie IP na týchto webových stránkach však Google Vašu IP adresu v rámci členských krajín Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore predtým skráti. Iba vo výnimočných prípadoch bude na server Google v USA prenesená plná IP adresa a až tam bude skrátená. Z poverenia prevádzkovateľa týchto webových stránok použije Google tieto informácie na vyhodnotenie Vášho využitia stránok, na účely vypracovania správ o aktivitách webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb spojených s využívaním webových stránok a internetu prevádzkovateľovi webových stránok. IP adresa, sprostredkovaná Vaším prehliadačom v súvislosti s aplikáciou Google Analytics, nebude prepojená s inými údajmi spoločnosti Google. Ukladanie cookies môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru Vášho prehliadača; upozorňujeme Vás však na to, že v takom prípade eventuálne nebudete môcť využívať všetky funkcie týchto webových stránok v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zaznamenávanie údajov vygenerovaných súborom cookie o Vašom využitie webových stránok (vrátane vašej IP adresy) pre Google a spracovanie týchto informácií spoločnosťou Google zablokovať tým, že si stiahnete a nainštalujete plug-in prehliadača, ktorý je k dispozícii na nasledujúcom linku. Aktuálny link je http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz

Cudzie obsahy na stránkach, ku ktorým sa dá dostať prostredníctvom odkazov z týchto internetových stránok, si spoločnosť Domator24 Sp. z o.o. (skôr Domator24.com Pawel Nowak) neprivlastňuje a nenesie za ne žiadnu zodpovednosť. Od neprípustných alebo nejasných obsahov sa spoločnosť Domator24 Sp. z o.o. (skôr Domator24.com Pawel Nowak) výslovne dištancuje. Internetový obchod zhromažďuje dáta tých Zákazníkov (ako nick, prezývka, apod.), Ktorí dobrovoľne vkladajú hodnotenia produktov na stránky internetového obchodu. Údaje zhromaždené automaticky môžu byť použité pre analýzy správania užívateľov na webových stránkach internetového obchodu, ku zhromažďovaní demografických informáciu o zákazníkoch, na prispôsobenie obsahu webových stránok internetového obchodu. Údaje zhromaždené automaticky od zákazníkov recenzovaných produkt, rovnako ako vložené komentáre môžu byť použité pre marketingové a propagačné účely Internetového Obchodu a propagáciu ponuky jeho produktov. Aké dáta sú zhromažďované pri registrácii a prí nakupovanie? Osobné údaje poskytnuté prostredníctvom týchto stránok a iných foriem komunikácie budú predávajúcim spracovávané a uchovávané.

Internetový obchod zhromažďuje a spracováva nasledujúce osobné údaje:

1. meno a priezvisko,

2. adresu,

3. korešpondenčnú adresa, keď sa líši od adresy trvalého bydliska, dodaciu adresu,

4. e-mailovú adresu,

5. telefóne číslo alebo číslo mobilného telefónu.

Poskytnutie údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre registráciu a nákupy na Webe.

Zákazník môže sám kedykoľvek previesť evidenciu / zmenu údajov zavedených do systému Internetového Obchodu.

Zákazník, ktorý má vytvorený účet v internetovom obchode, môže kedykoľvek požiadať zákaznícke oddelenie o jeho odstránenie. Zrušenie účtu je nevratné a znamená odstránenie všetkých dat zákazníka. Obnova tohoto účtu nebude možná.

 

Marketing Internetového obchodu

Prihlásením sa na odber newsletteru vyjadrujete svoj súhlas s tým, že vaša e-mailová adresa bude použitá pre reklamné a marketingové účely internetového obchodu zamerané na podporu predaja jeho vlastných produktov a šírenia obchodných oznámení elektronickými prostriedkami (tj. E-mailom alebo prostredníctvom sms). Svoj súhlas pre uloženie Vašej e-mailovej adresy a s využívaním tejto adresy na zasielanie elektronického newsletteru a uvedených informácií môžete samozrejme kedykoľvek zrušiť (pre odhlásenie sa z newslettera nájdete na konci každého newslettera príslušný odkaz).

Internetový obchod môže odovzdať vaše osobné údaje dopravnej spoločnosti Geis prípadne ďalším subjektom, za účelom použitia takých osobných údajov k doručovanie zásielok od Jannowak.sk, teda k plneniu zmluvy. Okrem toho, vami poskytnuté informácie môžu byť oznámené príslušným orgánom verejnej správy, ak to vyžadujú príslušné právne predpisy.

Technické prostriedky a Vaše povinnosti
Obchod vynakladá všetko možné úsilie a prijíma všetky potrebné opatrenia na ochranu osobných údajov a zabezpečenie dát svojich Zákazníkov. Poskytujeme všestranné zabezpečené spojenie so serverom, ochranu webových stránok, najmä zabezpečenie pomocou SSL certifikátu. Všetky vykonané elektronické platby, ak zvolíte túto formu úhrady, sú šifrované. Naše opatrenia sa môžu ukázať nedostatočná, ak Užívateľ sam nebude dodržiavať bezpečnostné pravidlá. Užívateľské meno a heslo je Užívateľ povinný uchovávať v bezpečí a neposkytovať ich tretím osobám. Dôležité: tieto informácie od Vás nebudeme požadovať, s výnimkou prihlásenia sa na užívateľský účet v eshope. Pokiaľ už užívateľský účet nepotrebujete, Odhláste sa a zavrite okno prehliadača

Bezpečné nákupy SSL

Z obavy o dôvernosť dát používame certifikát SSL (Secure Socket Layer v3). Certifikát SSL je zabezpečenie, ktoré umožňuje kódovanie dát prenášaných medzi klientom a obchodom. Je to záruka, že tretie osoby nemajú prístup k menu, priezvisko, adrese, telefónnemu číslu alebo e-mailu. Šifrovanie sa vzťahuje na osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri objednávaní alebo e-mailom v prípade prihlásenia sa k odberu newslettra Jannowak.sk

Ako môžete využiť Vaše práva?

Máte právo na nahliadnutie a úprave osobných údajov prihlásením sa emailovou adresou a heslom na váš účet. Ak si nepamätáte heslo alebo máte akékoľvek iné problémy pri prihlásení, neváhajte nás kontaktovať prosím na: [email protected] Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov. Ak by ste sa domnieval (a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenia, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu. V prípade zistenia akéhokoľvek porušenia Vašich práv nás neváhajte kontaktovať. V záujmu o ochrane údajov našich zákazníkov budú všetky pripomienky okamžite kontrolujú.

Odkazy na iné webové stránky

Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky. Tieto odkazy sú poskytované pre vaše pohodln0 zistenie ďalšie informácie. Nie sme ale zodpovední za jej obsah. Tieto stránky môžu mať svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov, ktoré si odporúčame prečítať. Internetový obchod nie je zodpovedný za nakladanie s dátami v rámci týchto stránok. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto Zásady ochrany osobných údajov, o čom používatelia Internetového obchodu budú informovaní na webových stránkach obchodu. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov na týchto stránkach, kontaktujte nás na adrese [email protected].

 

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁKLADNÉ ZHRNUTIE

Spoločnosť Domator24 Sp. z o. o. (skôr Domator24.com Pawel Nowak) so sídlom ul. Dekoracyjna 8, 65-155 Zielona Góra, Polsko, IČ DPH:PL9292072263, IČO: 522638490, KRS 0000983776, BDO 00012557 vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, pretože je to nevyhnutné pre výkon zmluvy s Vami ohľadom predaja tovaru (alebo pre prijali opatrenia pred uzatvorením takejto zmluvy), a ďalej vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre plnenie verejnoprávnych povinností tejto spoločnosti.

1.1 Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Domator24 Sp. z o. o. (skôr Domator24.com Pawel Nowak) so sídlom ul. Dekoracyjna 8, 65-155 Zielona Góra, Polsko, IČ DPH:PL9292072263, IČO: 522638490, KRS 0000983776, BDO 00012557, zapísaná v obchodnom registri vedenom: Okresný súd v Zielona Góra, oddiel: Krajský súdny register (ďalej len „správca“).

1.2 Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: aDomator24 Sp. z o. o. (skôr Domator24.com Pawel Nowak) so sídlom ul. Dekoracyjna 8, 65-155 Zielona Góra, Polsko, adresa elektronické pošty: [email protected]

1.3 Poverenec pre ochranu osobných údajov: [email protected] 

1.4 Právny základ spracovanie osobných údajov.

1.5 Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre:

• a. plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom alebo na vykonanie opatrení správcom pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie");

• b. splnenie právnych povinností, ktoré sa na správcu vzťahujú, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, a to konkrétne najmä splnenie povinností uložených správcovi všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákonom č. 586/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, a zákonom č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

1.6 Účel spracovania osobných údajov

1.7 Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom, vrátane doručenia tovaru a riešenie práv zo zodpovednosti za vady, či prevedenie opatrení správcom pred uzatvorením takejto zmluvy a ďalej plnenie súvisiacich verejnoprávnych povinností správcom.

1.8 Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 nariadenia.

1.9 Doba uloženia osobných údajov.

1.10 Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy a ďalej po dobu nutnú na účely archivovanie podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi. 1.11 Ďalšie príjemcovia osobných údajov

1.11 Ďalší príjemci osobných údajov.

1.12 Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú zasielateľskej spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodanie tovaru či realizáciu platieb na základe kúpnej zmluvy, a osoby zaisťujúce pre správcov technické služby súvisiace s prevádzkou e-shopu, vrátane prevádzky softvér a ukladanie dát. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú:

- Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre odosielanie formulára na recenziu),

- Ringier Axel Springier Slovakia a.s. / Azet.sk (spracovanie emailu pre zasielanie reklamy),

- Open Cart (provozovatel eshopového systému),

- Geis

1.13 Príjemcovia Vašich osobných údajov spracovaných za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť ďalej orgány finančnej správy či iné príslušné úrady v prípadoch, keď tak správcovia ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy.

1.14 Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

1.15 Práva dotknutej osoby

1.16 Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

1.17 Ak by ste sa domnieval (a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenia, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

1.18 Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu splniť.

 

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV A INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁKLADNÉ ZHRNUTIE

2.1 Tento súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov dávate spoločnosti Domator24 sp. z o.o. (skôr Domator24.com Pawel Nowak) pre účely zasielania obchodných oznámení (marketingových ponúk) a pre činenia iných marketingových aktivít voči Vašej osobe. Tento Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať a obchodné oznámenia Vám potom nebudú ďalej zasielaná. Podrobnejšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete nižšie.

2.2 Totožnosť a kontaktné údaje správcu

2.3 Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Domator24 Sp. z o. o. (skôr Domator24.com Pawel Nowak) so sídlom ul. Dekoracyjna 8, 65-155 Zielona Góra, Polsko, IČ DPH:PL9292072263, IČO: 522638490, KRS 0000983776, BDO 00012557, zapísaná v obchodnom registri vedenom: Okresný súd v Zielona Góra, oddiel: Krajský súdny register (ďalej len „správca“).

2.4 Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: aDomator24 Sp. z o. o. (skôr Domator24.com Pawel Nowak) so sídlom ul. Dekoracyjna 8, 65-155 Zielona Góra, Polsko, adresa elektronické pošty: [email protected]

2.5 Poverenec pre ochranu osobných údajov: [email protected]

2.6 Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

2.7 Účel spracovania osobných údajov

2.9 Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.

2.10 Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, je 2 roky od využitie akékoľvek služby v eshope, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

2.11 Ďalšie príjemcovia osobných údajov

2.12 Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú osoby zaisťujúce marketingové služby pre správcov a Heureka.sk, Palác Syner, ul. Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4, Česká Republika, Ringier Axel Springier Slovakia a.s. / Azet.sk., Prievozská 14, 821 09 Bratislava. Môžete sa kedykoľvek odhlásiť zaslaním e-mailovej správy na: [email protected]

2.13 Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

2.14 Práva dotknutej osoby

2.15 Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

2.16 Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať nasledujúcim spôsobom: písomne ​​alebo e-mailovej podobe cez webovú stránku www.jannowak.sk alebo priamo na e-mailovú adresu [email protected]

2.17 Ak by ste sa domnieval (a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenia, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

2.18 Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonným či zmluvným požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorý je nutný k uzatvoreniu zmluvy.

 

2.18 Máte kedykoľvek právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovanie, ak sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracované.

© 2024 JAN NOWAK VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ