Gwarancja

Przed złożeniem reklamacji zapoznaj się z warunkami gwarancji:


 

1


Wszystkie szafy metalowe, które znajdują się w ofercie sklepu Jan Nowak, są objęte 6-letnią gwarancją. Biurka i fotele ergonomiczne objęte są 2-letnią gwarancją. Jest to doskonałe zabezpieczenie wartości zakupu oraz kolejny dowód na to, że składając zamówienie w naszym sklepie, dokonują Państwo właściwego wyboru.

 

 

2


Gwarantem jest Domator24 Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Dekoracyjna 8, NIP: 9292072263.

 

3


Gwarancja obejmuje wady produktów w postaci uszkodzenia któregokolwiek z mechanizmów bądź poszczególnych części.

 

 

4


Gwarancja nie obejmuje sytuacji związanych z kradzieżą, zniknięciem lub utratą produktu, jak również z jej celowym uszkodzeniem.

 

5


Wykonywanie jakichkolwiek prac przy produkcie, w szczególności napraw, powoduje utratę gwarancji

 

6


W ramach gwarancji producent może usunąć wadę poprzez wymianę produktu lub uszkodzonej części.

 

7


Zgłoszenia gwarancyjne dokonywane są za pośrednictwem formularza znajdującego się pod tym adresem. Zgłoszenia należy wysłać na adres [email protected].

 

8


Po otrzymaniu zgłoszenia producent poinformuje Klienta o decyzji dotyczącej rozpatrywanej reklamacji. Jeśli gwarancja okaże się zasadna, Klient otrzymuje nową, sprawną część lub, w razie potrzeby, produkt zostanie wymieniony na nowy. Termin rozpoznania gwarancji wynosi 14 dni.

© 2023 JAN NOWAK WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE