TYLKO TERAZ

DARMOWA DOSTAWA

NA KOLEKCJĘ MODERN

TYLKO TERAZ

DARMOWA DOSTAWA

NA KOLEKCJĘ MODERN

 

Gwarancja

Przed złożeniem reklamacji zapoznaj się z warunkami gwarancji:


 

1


Wszystkie szafy metalowe, które znajdują się w ofercie sklepu Jan Nowak, są objęte 6-letnią gwarancją. Biurka elektryczne objęte są 2-letnią gwarancją. Jest to doskonałe zabezpieczenie wartości zakupu oraz kolejny dowód na to, że składając zamówienie w naszym sklepie, dokonują Państwo właściwego wyboru.

 

 

2


Producent gwarantuje, że powłoka metalowa szafy jest wolna od wad materiałowych oraz błędów wykonania i nie ulegnie korozji podczas normalnego użytkowania w trakcie trwania okresu gwarancyjnego. 

 

3


Gwarancja obejmuje wady produktów w postaci uszkodzenia któregokolwiek z mechanizmów bądź poszczególnych części, a także elementów, które uległy korozji pod warunkiem, że korozja nie wynikła z niewłaściwego użytkowania, eksploatacji w nieodpowiednich warunkach środowiskowych, mechanicznego uszkodzenia.

 

4


Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia powłoki oraz zmian estetycznych, takich jak zarysowania czy odbarwienia, które nie wpływają na funkcjonalność szafy.

Gwarancja nie obejmuje sytuacji związanych z kradzieżą, zniknięciem lub utratą produktu, jak również z jej celowym uszkodzeniem.

 

5


Wykonywanie jakichkolwiek prac przy produkcie, w szczególności napraw, powoduje utratę gwarancji.

W ramach gwarancji producent może usunąć wadę poprzez wymianę produktu lub uszkodzonej części.

 

6


Aby skorzystać z gwarancji, użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia dowodu zakupu oraz niezwłocznego zgłoszenia wady w punkcie serwisowym producenta. Reklamacja powinna zawierać opis problemu i zdjęcia.

 

7


Zgłoszenia gwarancyjne dokonywane są za pośrednictwem formularza znajdującego się pod tym adresem: jannowak.com/zwroty.

 

 

8


Po otrzymaniu zgłoszenia producent poinformuje Klienta o decyzji dotyczącej rozpatrywanej reklamacji. Termin rozpoznania gwarancji wynosi 14 dni.

© 2024 JAN NOWAK WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE